Usługi prawne

Anna Bartoszek

Jako doradca prawny świadczę usługi na rzecz osób fizycznych i prawnych.  Zapewniam obsługę prawną obejmującą zakres prawa cywilnego, gospodarczego i spółek prawa handlowego, rodzinnego oraz administracyjnego. Szeroki zakres usług pozwala na kompleksową opiekę prawną, opartą na rzetelności i dyskrecji.

Anna Bartoszek

prawnik z wykształcenia i zamiłowania

Studia prawnicze ukończyłam w roku 2013 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tytuł magistra prawa uzyskałam z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych pod patronatem prof. dr hab. Krzysztofa Ślebzaka.
Praktykę w zawodzie zdobyłam w  pod okiem doświadczonych prawników.
W toku prowadzonej praktyki brałam udział w licznych szkoleniach i spotkaniach ekspertów.

Ideą która przyświecała mi od momentu rozpoczęcia studiów prawniczych, była chęć niesienia pomocy osobom pokrzywdzonym, którzy bez pomocy fachowca nie są wstanie dochodzić swoich praw w toku prowadzonych postępowań.

Sprawy swoich Klientów traktuję z zaangażowaniem, aby osiągnąć satysfakcjonujący dla Nich finał sprawy. Każdego Klienta traktuję indywidualnie, pomagając rozwiązywać problemy nie tylko o charakterze prawnym, ale i życiowym.

usługi

Świadczę usługi na rzecz osób fizycznych i prawnych, przy zachowaniu najwyższej staranności, przy wykorzystaniu zdobytych umiejętności merytorycznych i technicznych, wiedzy i doświadczenia w zakresie zagadnień prawnych.

Porady prawne

Sporządzanie opinii prawnych

Sporządzanie projektów umów

Przygotowanie pisma do firmy,
urzędu

Wezwanie do zapłaty lub wykonania zobowiązania wraz z poradą prawną

Przygotowanie pozwu, pisma sądowego

Stała obsługa prawna

Prowadzenie sprawy o odszkodowanie

Orzeczenia / zmiany prawa

Kontakt

mgr ANNA BARTOSZEK

TELEFON 695 692 093

NIP 6080042215

annabartoszek.up@gmail.com

REGON 36604796

SIEDZIBA Suchorzew, ul. Jarocińska 2, 63-300 Pleszew

BIURO ul. Słowackiego 14, 63-300 Pleszew